<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>CHS Maurehata - vrh B flat coated retriever - podrobnosti</title> <style> a {text-decoration: none} a:link {color: black; text-decoration: underline} a:visited {color: black; text-decoration: underline} a:hover {color: black; text-decoration: underline; font-weight: bold } </style> </head> <body> <body background="http://hata.wz.cz/grafika/pozadi1.jpg" bgcolor="palegoldenrod"> <center> <br><br> <small> <br>Sledujte spolu s nmi, co se dje u Safinky v bYaku (klik na obrzek)<br></small> <a href="http://www.rr.sk/modules.php?name=Preg_kal&kryt_den=19&kryt_mesiac=11&kryt_rok=2011&zobraz_cele=0&krok=1&chovsta=Maurehata&mesuky=Abby+Safira+Maurehata&mepsa=Compendio+Nimble+to+Gawika" target="blank"><img src="http://hata.wz.cz/pregnancy4.gif" border="no"></a><br> <br><br> <b>28.1.2012</b><br><br> Malink Cawala bohu~el prohrla svoj boj o ~ivot a vydala se za svmi sourozenci. Nen te ani sla se k tomu vce vyjdYit...<br><br> <b>27.1.2012</b><br><br> </center>Kamardi, nemme pln dobr zprvy. Prv jsme se vrtili od veterinYe a naatst jsme se vrtili i se Safinkou. To je prvn dobr zprva. Nsleduje spousta apatnch... Po obd Safince odtekla plodov voda, ale nic se nedlo, ~dn stahy ani nic. Safinka byla nadle klidn, chtla papat, nedvala najevo vobec ~dn problm. Nave er se u ns zastavil veterinY, naznal, ~e Safinka je otevYen, nem ~dn srosty a pod. a ~e porodu nic nebrn. A ~e pokud neza ne rodit do hodiny a pol, tak mme jet do Znojma k domluvenmu veterinYi. V osm hodin jsme se vydali na cestu, jeliko~ Saf a nadle nejevila ~dn znmky porodu, jen mla alen hlad. U veterinYe jsme prvn ali na UTZ, kde nebylo prokazateln prakticky nic. Ani to, jestli je Safinka thotn! Dokonce si pan doktor myslel, ~e to mo~e bt faleaka, jeliko~ UTZ neukazoval ~dn plody. Nechali jsme j pchnout oxytocin, ale ani za pol hodiny nemla Safinka ~dn stahy. Jedin Yeaen byl tedy csaYsk Yez. Kdy~ pan doktor Safinku otevYel, nemohl uvYit vlastnm o m. Jej dloha byla neuvYiteln velk, prakticky neala ani vyndat a kdy~ se to podaYilo, praskla a vypadly z n mrtv atHtka. Sna~ila jsem se je o istit, ale bylo to beznadjn. Pak se mi zazdlo, ~e jedno atndo se pYeci jen hbe. Nsledoval pokus o zchranu, zatmco pan doktor dospl k rozhodnut, ~e dlohu nelze zachrnit a ~e Safinku mus vykastrovat.<br> Vrtili jsme se tedy domo, za Htou. Se spc Safinkou, kter se jeat neprobrala z narkozy a pravdpodobn a~ do rna bude spinkat. Se spoustou slz a smutku na duai, ale zroveH s velkm vdkem, jeliko~ jsme pYijeli za minutu dvanct a pokud by dloha praskla jeat v Safince, pYiali bychom i o ni. A jeat jsme se vrtili s jednm dole~itm tvore kem. Jedinou fene kou, kter pYe~ila. Krsnou ak n fenkou, se jmnem, nad kterm nemusme pYemalet - jednoduae Cawala Maurehata. Je otzkou, zda se j podaY pYe~t, vyhrno nem. Ale budeme za ni bojovat a pokusme se to zvldnout.<br> <br> `tHtek bylo celkem osm, pomr pohlav nevm, nezjiaeovala jsem to, vnovala jsem se jen t jedn pYe~iva. Dovodem, pro  se vae stalo, bylo odumYen jednoho z plodo (byl evidentn velmi apatn, rozlo~en) a nsledkem toho postupn odumrn ostatnch. Nicmn chovn Safinky bylo nestandardn, nedala vobec najevo, co v n buj a do posledn chvle byla normln hodn holka. Pan doktor Ykal, ~e nikdy nic takovho nevidl ani o tom neslyael. To, ~e je takov pohodYka, ji mlem stlo ~ivot... <br> Cel vrh jsme mli zadan, a tak m velmi mrz, ~e vaichni bje n lidi kov, co ekali na Saportky, budou zklaman. Je mi to opravdu lto, ale jsem neskute n rda, ~e Safinka to pYe~ila, tohle je to nejpodstatnja. Moc vm pYeji, aby vm jin flatk z jin chovatelsk stanice pYinesl to, co Saportci nemohli :(. <br> Dkujeme za pomoc MVDr. Borkovcovi, kter nevhal a do pol jedn v noci nm Saf u zachraHoval. Dkujeme tak jeho synovi, kter mu asistoval. A v neposledn Yad dkujeme vm vaem za podporu. <br> Snad pochopte, ~e jsem nikomu nepsala sms. Kdy~ bych vs vzbudila, byl by to aok, a to jsem nechtla. Na tom, ~e to tak dopadlo, se stejn nic nezmn a sta , ~e kvoli tomu nesp Htovi. Netrapme se kvoli mrtvm, mjme radost z tch, co to pYe~ili.<br><br> <center> <b>25.1.2012 - 68. den</b><br> Asi jsem te nejpopulrnja flatka v R :). Ale j to fakt nedlm schvln! Dti ky nejsou dope en, tak vm je neuk~u, chci, aby byly dokonal. U~ se ale dopkaj, jsem si jist. Mm u~ vta zevn rodidla ili pipinku :) a teplota taky klesne, fakt! Nebojte, dva roky bt thotn nechci, nejsem slonice, a koliv m z toho nkteY u~ naYknuli ;).<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_68_den1.jpg" border="no" alt="25.1.2012"><br> <small>Fotku dlal pne ek, proto jsem bez hlavy, ale on to ur it neudlal schvln :o)<br><br></small> <b>22.1.2012 - 65. den</b><br> Kamardi, vydr~te! Hrozn m ta, kolik lid na m a na pne ky mysl a dr~ nm psti. Vypad to, ~e jsme si s Porterem u~ili dost dopYedu a tak jsem skute n bYez krata dobu ne~ je 65 dn :). Je mi dobYe, bhm (v rmci mo~nost), chutn mi papat, ale u~ vs fakt nechci dlouho napnat. Dali mi as do ter (to mm narozky), a to bych mla zvldnout! BYako u~ mi kleslo, objednan porodn asistentka sice odjela, ale j se stejn nejvc tam, ~e u mho porodu takhle bude muset bt pne ek. Mo~n ~e i proto jsem si dala na as? T~ko Yct. Ka~dopdn nebojte, je mi dobYe a neo ekvm ~dn komplikace. Jen se mi nakonec lb pln B - porodit dti na sv narozky, to by pYece bylo krsn, ne? Ale nevm, jestli je tam jeat ty 2 dny udr~m!<br><br> <b>20.1.2012 - 63. den</b><br> Kdy~ m se tk lb bt stYedem pozornosti :)!<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_63_den1.jpg" border="no" alt="20.1.2012"><br><br> <b>19.1.2012 - 62. den</b><br> Trochu jsem pYehodnotila plny. Do 24. ledna teda ekat nebudu! Moje bYicho si ~ije vlastnm ~ivotem, hbe se na vaechny strany a j u~ nemo~u dlat nic jinho, ne~ jen le~et a funt. Vracm se tedy k povodnmu plnu a to vyhovt pani ce a pokud mo~no sv dti pYivst na svt v ptek. ;o)<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_62_den1.jpg" border="no" alt="19.1.2012"><br><br> <b>18.1.2012 - 61. den</b><br> Dneska jsem vymyslela bje nou vc, toti~ ~e vydr~m a~ do svch narozenin. Kdo si m pamatovat ty datumy poYd, takhle to budem slavit vaichni zarz, skoro dohromady i s Htou. Pani ka mi cel den vysvtluje, ~e to jako nejde a ~e zas a~ tak si to plnovat nemo~u, ale vte co? Mo~u, p  chci! A basta fidli. Lb se mi ten zjem a p e, dokud jsou vaichni v bYaku, ka~d si vam m. A~ budou miminka na svt, vaichni budou HuHat je a na m si nikdo ani nevzpomene.<br> Tak~e tak :o).<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_61_den1.jpg" border="no" alt="18.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_61_den2.jpg" border="no" alt="18.1.2012"> <b>17.1.2012 - 60. den</b><br> Kone n mi dnes postavili bednku! Rodit ale jeat nebudu, jsem holka aikovn, zkusm to vydr~et do ptku. Bednku mi zatm pohldaj m plyaov kamardi!<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_60_den1.jpg" border="no" alt="17.1.2012"><br><br> <b>16.1.2012 - 59. den</b><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_59_den1.jpg" border="no" alt="16.1.2012"><br> Dnes radji bez komentYe :o)<br><br> <b>15.1.2012 - 58. den</b><br> Jsem prost.... takov velk....! Hlavn na t tvrt fotce, to srovnn s Htou a Ticou - padla jsem do kolen. To vte, zrcadlo, kter by m zabralo, doma nemme, fotky z domu a zvenku a~ doposud byly spa takov nic neYkajc. Slun ko ale odkrylo vaechno! To bude nadlka!<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_58_den1.jpg" border="no" alt="15.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_58_den2.jpg" border="no" alt="15.1.2012"><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_58_den3.jpg" border="no" alt="15.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_58_den4.jpg" border="no" alt="15.1.2012"><br><br> <b>14.1.2012 - 57. den</b><br> Mme za sebou nro nou sobotu a jeat ns ek nro n nedle. J dohl~m bedlivm okem a pani ka mus kmitat! Tak se mi to lb, jednou je to obrcen. Pereme, ~ehlme, chystme, mYme teplotu (toho jedinho se musm aktivn astnit, chjo). Ztra kone n budu mt i bednku, dnes jsme se do kali a byla navrcena ze zpoj ky :). Trochu pozd, ale j to zvldnu i bez zvykn, u~ to vaechno znm od Hty, m nemo~e nic pYekvapit ;). Dneska mi taky pani ka domluvila porodn asistentku, jen mm jasn kol, porodit v ptek, nebo nejhoY ve tvrtek. No, pokusm se udlat, co je v mch silch, ale slbit nic nemo~u. Tohle je moje velk finle a nakonec j jako hlavn hvzda si pYece taky mo~u dupnout! Chovejte se ke mn jako ke krlovn, j vm pak vyjdu vstYc - moooo~n - vte vy vobec, jak to je, tahat se s takovm bYichem? Rodit mo~u u~ v pondl, j si to etla v pregnancy kalendYi. A vy po m chcete jeat pt dn vydr~et? To bude drah!!! Pro za tek by to chtlo nco obzvlat dobrho do misky :o).<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_57_den1.jpg" border="no" alt="14.1.2012"><br><br> <b>13.1.2012 - 56. den</b><br> Mise splnna!<br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_56_den1.jpg" border="no" alt="13.1.2012"><br><br> Jenom se musm pYiznat, kdy~ jsem vidla, ~e si pani ka koupila tYikrt ro~ovou stu~ku, za ala jsem se troaku obvat. Pro ty, kteY to nev, j jsem Safinka prakticky jen proto, ~e jsem mla ro~ovou maali ku. Pani ka je na ro~ovou ujet! Nebojte, nechod v bonbonkovch aati kch :o). Ale jak m atHtko ro~ovou stu~ku, je to jasn! Tak pYemalm, jestli se zblznila, ro~ov pYesile asi zvldne odolat, ale jak chce mm dcerm Ykat? Sle na svtle ro~ov, sle na tmav ro~ov a stYedn ro~ov? No to chci vidt. Sice jsou ty dala ro~ov jen pro jistotu, ale jak se tak na sebe koukm, je mi jasn, ~e budou potYeba! <br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_56_den2.jpg" border="no" alt="13.1.2012"><br><br> <b>12.1.2012 - 55. den</b><br> Cel tden pani ka vybr obojky, deky, misky, hra ky pro moje dti ky, aby pak rychle vdla, kde co koupit a pYitom zapomnla na tu pln nejzkladnja vc - nem dostatek maali ek! Takov je ona nezodpovdn. Nebo si snad myslela, ~e maali ky budu kupovat j? Ztra ji ek nelehk kol :) - obejt ve mst avadlenky a potYebn barvi ky dokoupit. Vybrno je 11 barvi ek, co myslte, budou sta it? :o)<br><br> <b>11.1.2012 - 54. den</b><br> Tak se na m podvejte! Pne ek m jeat schvln ot  na zda, aby bylo vidt, jak jsem bYakat a pYitom, kdyby m nechal ve stejn pozici, jen no~kama dolo, vypad to, ~e jsem hubeHour, no ne? :D<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_54_den1.jpg" border="no" alt="11.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_54_den2.jpg" border="no" alt="11.1.2012"><br><br> <b>10.1.2012 - 53. den</b><br> V pregnancy kalendYi (odkaz vae) paou, ~e fenka odpo v a pYipravuje se na porod. Tak~e to dlm :o). Saportci (dkujeme za krsn nzev pro naae C miminka Dai Hamblkov!) v bYaku dlaj pkn bugr (mo~n aportuj, ale nevm co, pupe n anory t~ko...) a m u~ nic jinho ne~ odpo vat nezbv. Venku se plou~m, nebav m chodit, nato~pak bhat. U~ aby tch poslednch 10 dn bylo za mnou. Pkn si maluju, ~e u~ to pak bude prochzka ro~ovm sadem. Pani ka Yk, ~e tak pln pravdu nemm, ale j mm svou hlavu. A tYeba se rozkoj Hta a pomo~eme mi ;).<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_53_den1.jpg" border="no" alt="10.1.2012"><br><br> <b>9.1.2012 - 52. den</b><br> Vaechno za n bt slo~itja. PYedevam tedy pohyb. U~ jsem se dokonce dobrovoln za ala vzdvat vychzek a chodm jen na zdravotn. Hbat se musm, ne ~e ne, ale ono to u~ fakt moc nejde. Taky oto it se na zda, do moj oblben spac polohy, za n bt velk problm. Pomhm si ale o ze, umm si poradit :o). Ale papat mi chutn poYd! Taky ode dneaka dostvm homeopatika, aby se mi dobYe rodilo. U~ brzy mi za nou i mYit teplotu. Na to se teda vooobec netam, ale musm to zvldnout, bez toho bychom nemli pYehled, kdy to pYesn pYijde a to j pYehled mt potYebuju. PYiznm se po pravd, tam se, a~ zhubnu! Pomalinku to toti~ pYestv bt legrace vl et se s tm obrbYichem.<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_52_den1.jpg" border="no" alt="9.1.2012"><br><br> <b>8.1.2012 - 51. den</b><br> K n emu se Vm, kamardi moji mil, pYiznm. Kdybych si mohla znovu vybrat, co si nechat na pamtku po Porterovi, rozhodn bych nebyla tak velkorys! Pro  jsem si nenechala tYeba udlat album s fotkama, nebo misku na ~rdlo s jeho fotkou? J se hned rozhodnu pro potomky! A dobYe, kdybych se rozhodla tYeba pro dvoj ata, ale j hned .... tolik! Kolik, to vm neprozradm, chci bt zajmav a~ do konce :o).<br><br> <b>7.1.2012 - 50. den</b><br> Myslela jsem, ~e Vs dneska oaidm a trochu si odpo nu, ale pani ka udlala hezk fotky moj mali kosti a tak se pr mm pochlubit, jak mi to v thotenstv slua. Kone n se toti~ podaYilo a u ns bylo chvilku hezky!<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_50_den1.jpg" border="no" alt="7.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_50_den2.jpg" border="no" alt="7.1.2012"> <br><br> <b>6.1.2012 - 49. den</b><br> Dnes jsem prozYela. Asi tak od za tku prosince jsem za ala mt problmy s uaima. Ob as nechtly slou~it svmu hlavnmu elu (ne aby mi nefoukalo do hlavy, to slou~ poYd vc ne~ dobYe :o)). Kdy~ se dje cokoli v kuchyni, slyam dobYe. Ale venku, hlavn kdy~ si tu dopisy od mch psch obdivovatelo, od zhrzench platonickch lsek a od mch sokyH, a j se moc za tu, pani ka mo~e Ykat co chce, j ji prost neslyam. PoYd jsem nevdla pro , fakt jsem se sna~ila ji slyaet, ale bylo to jak v nmm filmu, znte to, Charliemu Chaplinovi jede pusa na pln obrtky a nic - teda ve filmu se pak objev titulky, ale u pani ky se ty titulky ne a ne objevit. A dneska mi to doalo, pro  to je. PYi pohybu mi v~dy nate e plodov voda do ua! Tak vidte kamardi, zase jedna zhada vyYeaen :o).<br><br> <b>5.1.2012 - 48. den</b><br> Hehe. Pne ek na m byl dnes mimoYdn hodn. Pani ka mi ka~d rno nachyst dv krmen - jedno mi hned d a jedno mm na poledne, kdy moj nejmilovanja pne ek chod domo na obd a dv napapat i m. Dneska jsem se mu asi zdla poYd hladov, tak mi nechal jeat 5 rohlko na dojezen. Co na tom, ~e byly v s ku, on je jen zapomnl vybalit a j jsem holka aikovn. Zcela ur it je na tom stole nechal pro mn. Zbylo jen tohle pytlkov torzo:<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_48_den2.jpg" border="no" alt="5.1.2012"><br><br> Flat by nevYil, jak dok~u bt aikovn. Opravdu ani jedin jedl drobe ek po m nezbyl, vaechno a~ do poslednho drobku jsem tm lumpkom do bYaka poslala. Akort jsem trochu pYibrala, ale to udlaly ty rohlky :). Prvn fotka je ze v erejaka, druh z dneaka. Pr se takhle budu zvtaovat den za dnem. Ale pro  ne, j si to nechm lbit. Ale pne kov by si mli poYdit pekrnu, tohle se jim dost nevyplat :D.<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_47_den1.jpg" border="no" alt="4.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_48_den1.jpg" border="no" alt="5.1.2012"><br><br> <b>3.1.2012 - 46. den</b><br> Moje milovan Maruaka um fotit, tak~e pokud by nkdo v blahobytnja kondici ml zjem o nafocen athlch fotek, sta  Yct :o). Dokazem budi~ fotky n~e. Jsem tak tlust a na fotkch vypadm poYd jeat skvle! Pr m budou muset blejsknout z jin pozice, ~e by vrchn pohled? Jen tak pro info jsem u~ v pase pYibrala 16 cm! Fakt je ale ten, ~e miminka mm jeat hodn schovan v bYaku, jeat je nikdo ani nenahmatal. Pani ka se na to dsn ta, a~ tam budou dovdt, no popravd j z toho u~ te odvzan nejsem a ty dala cca 2 tdny to u~ bude jenom hora, ale kdy~ mi to vynahrazuj jdlem, leccos se jim d odpustit. Apetit teda mm jako lev. Dostvm tYikrt denn krsnou porci a klidn bych brala jeat dala dv. Nebo tYi :o). <br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_45_den1.jpg" border="no" alt="3.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_45_den2.jpg" border="no" alt="3.1.2012"><br><br> <b>1.1.2012 - 44. den</b><br> Vaem svm fanouakom pYeji jen to dobr v novm roce. Speciln vaem lidi km, kteY u~ ekaj na moje atHtko vzkazuji, ~e tenhle rok bude dky nktermu z mch potomko ur it krsn! Saportky vm porodm a pYpravm do ~ivota, jak nejlp budu moct :o). Nsledujc necel 3 tdny asi nebudou nic moc, jeliko~ u~ te jsem jako soude ek (jeat~e ern zeathluje!), ale budu se sna~it Vs informovat jeat vc ne~ pYedtm, ae nm to ekn vaem rychleji ute e.<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_44_den1.jpg" border="no" alt="1.1.2012"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_44_den2.jpg" border="no" alt="1.1.2012"><br><br> Pani ka mi dneska ukzala fotku Portera, jak si u~val Vnoce a Silvestra v rodinnm kruhu. U~ to vypadalo, ~e na nj skoro zapomnm, ale tahle fotka to vaechno pokazila. No Yeknte, nen krsnej? Vybrala jsem si dobYe, ~e jo :o). Mo~e se mi nkdo divit, ~e jsem zamilovan?<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_44_den3.jpg" border="no" alt="1.1.2012"><br><br> <b>29.12.2011 - 41. den</b><br> Mm te spoustu asu pYemalet, co budu dlat dl, emu se budu vnovat, a~ m dti odrostou, vylet z hnzda a j zostanu sama. Na aeastn man~elsk ~ivot s Porterem mo~u zapomenout, tak musm vymyslet nhradn program. Povodn jsem si myslela, ~e za nu pst knihy (kdy~ se Vm moje povdn tak lb :o)). Ovaem to by bylo slo~it a vy~adovalo by to asi kapitl do za tku (minimln vlastn po ta , copak se budu poYd s pani kou hdat?). Tak jsem pYemalela, co mi jde tak njak samo a nic k tomu nebudu potYebovat. A mm to! Povedu kurzy pro thotn! Ovaem~e pro fenky, to je jasn! Jedinou npln celho kurzu bude - jak cel thotenstv pro~ebrat... Jsem v tom pr dokonal, tak to by bylo, aby se toho nedalo vyu~t. A vno n obdob, to je nco - na stole sam dobroty a j umm takov pohled, ~e by se za nj nestydl ani Shrekov kocour v botch. Ale co to, prozrazuji vm svoje fgle! U~ ani slovo, nebo pYijdu o byznys jeat dYv, ne~ jsem vobec za ala :o).<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_41_den1.jpg" border="no" alt="29.12.2011"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_41_den2.jpg" border="no" alt="29.12.2011"><br><br> <b>26.12.2011 - 38. den</b><br> No kone n! Splnil se mi sen! Ne ten o Porterovi, bohu~el, ale ten druh nejdole~itja. Tk se jdla :o). Za ala jsem dnes dostvat i v poledne svoj pYdl. Sice podezYvm pani ku, ~e mi jen rozdlila ve ern dvku do dvou a tm pdem mi nic nepYidala, ale musm Yct, ~e je to i tak lepa - vydr~et celch 12 hodin o hladu bylo dost hrozn, skoro bych Yekla, ~e trn. }ebrm sice cukrov, a to dost span, ob as dostanu i rohlk, ale maso je maso. Venku u~ se mi nechce moc hbat. Hta s Ticou si hraj, jeat minul tden m to v~dycky vyprovokovalo, ale te u~ se jen tak plou~m za pani kou a ekm, jestli jim z kapsy nevypadne nco, co by se dalo zdlbnout. Vobec je te moje myalen rozdleno pouze na dv oblasti - Porter a jdlo. DYve pYeva~oval rozhodn Porter, jen~e jak on se neozv, za n mt jdlo dost navrch. To je vzva, Portere! PYemo~ea to jedin tm, ~e za svou ~enou pYijedea a budea nst nsledky za sv iny stejn jako j! :o)<br> PS: kouknte na druhou fotku, jsem napravo a je na n lp vidt, jak moc jsem tu n v bocch!<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_37_den1.jpg" border="no" alt="26.12.2011"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_37_den2.jpg" border="no" alt="26.12.2011"><br><br> <b>24.12.2011 - 36. den</b><br> Bohatho Je~aka!!! J ho budu mt a~ za necel 4 tdny :o).<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_36_den.jpg" border="no" alt="24.12.2011"> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_36_den1.jpg" border="no" alt="24.12.2011"><br><br> <b>23.12.2011 - 35. den</b><br> Tak si pYedstavte - podle pregnancy kalendYe m ode dneanho dne fenka, tedy j, zvtaenou chue do jdla - a m jsem tedy trpla dote????? Bjnou ~ravost? Pani ka po pravd vobec nev, co se mnou bude dlat. Tloustnu, pane ku, jedna bseH, a pYitom mi prakticky skoro nepYidali na jdle. Ale napYklad v era jsme se s Htou samoobslou~ili u babi ky sekanou. Stydm se jen troaku, hlad je hlad... Ztra mi pani ka slbila, ~e mi udl njak fote ky, tak se pYijte podvat i ztra. Teda on chod Je~aek, tak jen jestli budete mt as a chue, ony na vs ty fotky kdy~ tak po kaj :o). A pYeji Vm krsn Vnoce, a tm kteY ekaj na moje atHtka, jeat speciln slibuji, ~e atnkom do bYaka poalu njakou dobrotu, ae maj taky Vnoce!<br><br> <b>19.12.2011 - 31. den</b><br> Musm se vm k n emu pYiznat - miluju pe en vno nho cukrov a vobec tohle obdob okolo Vnoc. To takhle loni pYinesla pani ka z prce vno n bal ek pln dobrot a j jsem se ve chvli volna do nj prost musela podvat. A naala jsem je - suaenky, kter pne kov nemaj rdi. Tak jsem si krabi ku hezky vzala, pYiaportovala jsem si ji do postele a pkn jsem to vaechno spapala. Teda vaechno - nechala jsem pne kovi i pani ce po jednom kousku, aby se pYesvd ili, ~e ty suaenky fkt nebyly k jdlu :o). PYi ka~dm svm inu mm na mysli dobro mch pne ko, to pYedevam! Letoan vno n bal ek zostal za zavYenmi dveYmi do pokoje a j se do nj nesmm ani kouknout. To ale nevad - cukrov je taky dobr. A j se n nj dostanu, to vm pYsahm. Mm toti~ tk velk hlad a pYedstavte si, ~e u~ v sobotu v pregnancy kalendYi psali, ~e mi mo~ou pYidat na ~rdle a co myslte? Zapomnli na to! Nebo se na to vykaalali! Co j vm, ka~dopdne to cukrov, to mi to vynahrad :o). Tak mi dr~te palce, ae to zvldnu. <br>Va tu n ek Safinka (to vymyslela pani ka, proto~e jsem pr tu n, no a m trochu pravdu :)).<br> PS: pr mm jeat napsat, jak se mi daY. Ale jo, dobYe, dky za optn :o)<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_31_den.jpg" border="no" alt="19.12.2011"><br><br> <b>13.12.2011 - 25. den</b><br> <br>Dneska byl divnej den. V poledne mi pne ek naposledy umo~nil se vy orat a pak m tral a orat jsem nesmla. PYitom j te tak rda ob orvm kde co. Jsem si toti~ vdom svho stavu (velev~en pan Porterov) a tak se chlubm vaem kmoaom v okol. Ve tYi m pne ek nalo~il do auta a jeli jsme za pani kou do prce. Cestu znm, jen jsem moc nechpala, pro  jsem na palub, vno n nkupy m neberou. Ovaem my jeli jinam - k panu doktorovi. }e je to doktor jsem poznala hned - ten much prost nepYeraz, ani kdyby se sna~il. A popravd - on se ani nesna~il. Hned mezi dveYmi mi dal mHamku a tak jsem mu hned jeho povoln odpustila. Jen~e pak mi dal nco studenho na bYako a za al si povdat s pani kou - tohle velk, to je mo k, krsn plnej (Krsn?!?!?!?! Vy tyrani!!!!) a co mme tady dl? Vidte to srd ko? A dala? A dala?.... Ach jo, tak proto, vy jste si pYijeli potvrdit, co j u~ vm dvno - nejen ~e se ze m stala v sobotu 19. listopadu velev~en pan Porterov, ale kdy~ se nemo~u vidt s Porterem, aspoH si porodm jeho dti - trochu mi ho vynahrad a tYeba na nj zapomenu. Nebo se na ns tYeba pYijde podvat! Budu doufat....<br> <br> <b>10.12.2011 - 22. den</b><br> <br>Sny o tom, ~e jeat aspoH jednou uvidm Portera, se mi pomalu rozplvaj. A koliv jsem se nkolikrt sna~ila vaemo~n ukzat, ~e j chci jet za svoj lskou, nikdo m nebral v~n. Poka~d, kdy~ jsem vybhla ze dveY, b~ela jsem hned k autu s tm vznamnm pohledem - a nic! Vobec nic. Ach jo, a j ho pYitom fakt miluju! Vaichni v mm okol za naj ale bt podezYele pozitivn, tak jsem aeastn s nimi, tYeba se zase chyst vlet a j se s Nm jeat uvidm. Jeat aspoH jednou! PoYd mi vaichni hlad bYako, stle si m nkdo vam - to se mi moc lb a pomh mi to pYekonat stesk po Porterovi. Mazlit se, to m te bav vc ne~ kdy pYedtm! Jeat by m bavilo jst - poYd a hodn, ale to pr nesmm. Nevm pro , pYeci mm dobrou figuru a j to venku vybhm! S Ticou se vyblbneme dost a s Htou taky. Ale je fakt, ~e ob as, kdy~ si ty dv hraj, m u~ to pYijde trochu moc dtinsk - a radji se z povzdl dvm, kroutm v duchu hlavou a Ykm si, hlavn klid a nohy v teple.<br><br> <img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_22_den1.jpg" border="no" alt="10.12.2011"><img src="http://hata.wz.cz/vrh_c/brezost_22_den2.jpg" border="no" alt="10.12.2011"><br> <br> <b>19.11.2011 - kryt</b><br> <br>Za nu trochu zeairoka - je to m velk chvle, stoj za to se o n rozpovdat. Za ala jsem tuait nco podezYelho ji~ v lt, kdy~ m pani ka za ala m dl tm vc kontrolovat, mluvit cosi o hrn, o cest do Polska. UklidHoval m naopak postoj pne ka - ~dn cesta pr nebude, on nikam nepojede. Kam nepojede on, nepojedu ani j! Postupn ho ovaem pani ka zpracovvala, tak jsem za ala i j vYit, ~e to, co se plnuje, je dobr i pro m. Hrat jsem za ala 7. listopadu - jsme tak domluven s Htou a kdy~ to jen trochu jde, dlme pani ce radost k narozeninm ka~doro n :o). A letos to tedy byla radost! J si v klidu hrala, pne kov plnovali. Pak jsme brzy rno vyrazili na cestu. Bylo to dlouh a tak vs nebudu nudit, popisovat ka~dej kilometr t cesty, po kter jsme jeli, by bylo morn pro vaechny - pr to m bt silnice I. kategorie, ale j z n byla cel naklepan jak nedln Yzek. Kone n jsme byli na mst - a j vm povm, otevYely se dveYe a z nich vybhl on - m LSKA. Xkaj mu Porter, a ne~ bys Yekl avec, tak se to stalo :). Mme i fotky, ale pova~uju je za moc intimn a tak se s nimi chlubit nebudu. Sta , ~e se vm svYuji slovem :o). Byla to teda rychlovka, ale ekala ns jeat cesta domo, tak si pne kov povyplHovali njak papry a j zatm po kala v aut, pr mm bt v klidu. No j bych si radji u~vala ka~dou mo~nou chvilku s Porterem, ale to mi nebylo umo~nno! Snad ho jeat uvidm... </center><br> <br><br> </body>