<html> <head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1250"> <title>Chovatelsk stanice Maurehata - flat coated retriever</title> <style> a {text-decoration: none} a:link {color: black} a:visited {color: black} a:hover {color: black; text-decoration: underline; font-weight: bold } </style> </head> <body> <body background="http://hata.wz.cz/grafika/pozadi1.jpg" bgcolor="palegoldenrod"> <div style="position: absolute; width: 900px; top: 5px; height: 176px; left: 55px"> <img src="http://hata.wz.cz/grafika/maurehata19.gif" width="900" height="176" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 219px; top: 33px; height: 119px; left: 83px"> <img src="http://hata.wz.cz/grafika/flat1.jpg"border="2"></div> <div style="position: absolute; width: 150; top: 195px ; height: 385px; left: 805px"> <img src="http://hata.wz.cz/vpravo4.jpg" height="385" width="150" border="1"></div> <div style="position: absolute; width: 150; top: 195px ; height: 385px; left: 55px"> <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" width="150" height="405"> <font color="#000000" size="3" face="Century Gothic"> <tr><tr bgcolor="darkkhaki"><th><p style="text-align: left"> <a href="http://hata.wz.cz/indexcz1.htm">**NOVINKY**</a><br> <a href="http://hata.wz.cz/onas.htm">O NS</a><br> NA`E FENKY<br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/hessi.htm"><small>Hessi</small></a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/tica.htm"><small>Tica</small></a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/tyna.htm"><small>Tnka</small></a><br> `TGATA<br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/plan_stenata.htm"><small>Plnovan atHata</small> </a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/vrh_extra.htm"><small>Vrh EXTRA 2019</small> </a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/vrh_c.htm"><small>Vrh C 2012</small> </a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/vrh_b.htm"><small>Vrh B 2010</small> </a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/vrh_a.htm"><small>Vrh A 2008</small> </a><br> STR}N ANDL<br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/safira.htm"><small>Safinka</small></a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/hata.htm"><small>Hta</small></a><br> <a href="http://hata.wz.cz/fotogalerie.htm">FOTKY</a><br> ODKAZY<br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/odkazy.htm"><small>Chovatel v R</small></a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/odkazy_kam.htm"><small>PYtel</small></a><br> <a href="http://hata.wz.cz/kontakt.htm">KONTAKT</a><br> O FLATECH<br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/standard.htm"><small>Standard</small></a><br> &nbsp&nbsp*&nbsp&nbsp<a href="http://hata.wz.cz/povaha.htm"><small>Povaha</small></a><br> </th></tr> <tr><tr bgcolor="darkkhaki"><th><a href="http://www.toplist.cz/"><script language="JavaScript" type="text/javascript"> <!-- document.write ('<img src="http://toplist.cz/count.asp?id=408869&logo=mc&http='+escape(top.document.referrer)+'" width="88" height="60" border=0 alt="TOPlist" />'); //--></script><noscript><img src="http://toplist.cz/count.asp?id=408869&logo=mc" border="0" alt="TOPlist" width="88" height="60" /></noscript></a></th></tr> </table> </div> <div style="position: absolute; width: 572px; top: 195px ; left: 219px"> <font color="#000000" size="3" face="Century Gothic"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="572" align="center"> <span style="font-size: 100%"> <center> <u><b>* * * Vtejte u Hto * * * </u></b><br><br> <small>Naae chovatelsk stanice vznikla v roce 2006, v lednu roku 2008 jsme odchovali naae prvn flat miminka, v roce 2010 druh vrh flatko Maureht ko a na za tku roku 2012 jsme se taili na tYet vrh, kter bohu~el dopadl katastrofln. Te s nadaenm a malm naptm plnujeme na dala vrh. Vlastnme dv fenky, Hessinku a Tnku, ze psho nebe na ns dohl~ Hta a jej dcera Safinka a navc jeat v rodin u naaich neteYinek nm dl radost Htina dcera z druhho vrhu, Tica. Rdi bychom Vm na naaich strnkch pYedstavili sebe, naae fenky, naae atHtka, ale hlavn tohle ~asn, aktivn a vesel plemeno.</small><br> <br><br> <br><br> <b>* * * Novinky roku 2021 a roko pYedealch * * *</b><br><br></small> </center> <small> <b>15.7.2021</b>Dnes mm na srdci mnoho a bude to dlouh, sepsala jsem nkolik pYbho, nkter krtk, jin dela, ale musm je povyprvt. <a href="http://hata.wz.cz/venda.html"><b>Naae nov hol i ka</b></a><br> <b>3.5.2021</b> - Sna~m se ka~d den aktualizovat den ek, ale nebudu to sem ka~d den pst - prost kdo m zjem, nave er koukne. Krom milch zprv a fotek naaich atHtek mm i jednu smutnou - v era dotlouklo srd ko Aristokrata ze Zlnskch strn - Duffa - tatnka Hessin inch prvnch atHtek a jednoho z tch bje nch flato, kter jsem mla tu est pou~t v chovu. UmYel ve vku 9,5 roku, zas a znovu byl prvopo tkem problm s ndorem na slezin. Duffe, jsem moc rda, ~e jsem t mla mo~nost poznat a ~e jsi tu nmi vlastn dl, v tvch 4 dtech.<br> <b>1.5.2021</b> - dne 29.4.2021 porodila v podve ernch hodinch naae Hessinka v probhu necelch 3 hodin 9 krsnch atHtek - Yzenm osudu jednoho kluka a 8 hol i ek. Velkou radost dnes vystYdal troaku smutek, jedna hol i ka apatn prospvala a dnes po obd nm odeala. V bednce nm tedy spokojen vrn 1 kluk a 7 hol i ek a my vaichni doufme, ~e u~ to tak i zostane. U Hto toti~ v~dycky bvaj vrhy o 8 atHtkch, tak to tak holt asi mlo bt.<br> <b>15.4.2021</b> - stle prob~n aktualizuju thotensk den ek, Hessinka se krsn kulat a za 14 dn se tedy tame na tu nadlku.<br> <b>30.3.2021</b> - sna~m se prob~n aktualizovat thu den ek, dnes napYklad pYibyly odkazy na dv raj tkov alb ka.<br> <b>23.3.2021</b> - dnes jsme byli na ultrazvuku a to, co u~ doma pr dn tuame, se potvrdilo - Hessinka s Brunem se za msc a kousek stanou rodi i. Tak od dneanho dne za nm zase vst thu den ek.<br> <b>7.3.2021</b> - Minul tden jsme dvakrt navatvili Bruna, kter se Hessince moc lbil, navc se ukzal bt aikovnm milovnkem a tak vYme, ~e se u ns na arodky narod arokrsn atHtka. Na strnku vrhu jsem pYidala thotensk kalendY, pro ty, kdo~ by chtli sledovat, co se u Hessinky v bYaku dje. Aktuln je to zatm troainku nuda, ale brzy to za ne bt zajmav :).<br> <b>20.2.2021</b> - Hessinka za ala na Valentna hrat a tak se tame na romantiku! Nkdy v probhu pYatho tdne pojedeme vyrbt Brunessinky. Pokud vae pojde dobYe, atHtka se narod koncem dubna a k odbru budou v druh polovin ervna. Tak nm prosm dr~te psti a tlapky.<br> <b>2.2.2021</b> - dne 24.1.2021 oslavila ~asn 13. narozeniny naae Abby Amelie Maurehata - Lilynka z Jablonce nad Nisou. Na moj facebook jsem pYidala njak fotky a videa. Je v bezvadn kondici na svoj vk. Ostatn sourozenci jsou u~ bohu~el pry , ale na vaechny moc vzpomnm, nejvc samozYejm na naai Saf. Za pr dn to bude devt let, co ns opustila. Po tch vaech letech, taky dvou dtech jsou u~ vzpomnky trochu mn ostr, ale furt to bol. Te ekme na hrn, Hesska loni za ala hrat na Htiny narozeniny 13.2. a pak hrala zase pYesn za aest msco 13.8., tak j myslm, ~e se do kme brzy.<br> <b>18.1.2021</b> - pln na vod pYeji vaem nvatvnkom naaich strnek vae krsn v novm roce. PYedevam vaem majitelom naaich atHtek, minulch, sou asnch i budoucch. Aktuln ekme na hrn, ob holky se tvY, ~e hrat budou brzy. Mlo by to bt cca do msce. Doalo ke zmn krycho pejska, vce info v sekci Plnovan atHata. Opt mm i smutn zprvy, dne 20.11.2020 odeala do psho nebe Babby Delphi. Z Maurehtch odchovo ~ije z vrhu A u~ jen Lilynka, kter za pr dn oslav krsn 13. narozeniny a z B vrhu u~ zbv jen Tica a Bubble. Bohu~el i tohle je chovatelsk ~ivot, nejen ty radosti kolem atnko. Nicmn vaechna naae atHtka byla a jsou u lid, kde se maj bje n, jsou skute nou sou st sv rodiny a to mne moc ta. Tohle je toti~ chovatelov sen. Tak~e za naae odchovy moc dkuji.<br> <b>10.9.2020</b> - j vm... j vm a stydm se. Aktualizace po vce ne~ roce, Htov!!! Dnes jsem potkala moc milou rodinku, kter chtla pomazlit naae holky, ~e svho flatka nechali doma a po dru~nm rozhovoru jsem prozradila naae webovky a po cest domu jsem se musela stydt, tak~e hned napravuji svoje hYaky. Uplynul rok a 2 msce od t doby, co se Hessince narodila Extra atHtka. Vyrostli z nich pkn flat, ob as trochu zlobiv, po vtainu asu jsou ale hodn, typi t flatci a podle zprv dlaj pne kom radost. Luna slo~ila canisterapeutick zkouaky, Maurinka s pani kou bh agility. Vaechny krom Mauri jsem letos zkontrolovala a na Maurinku se snad jeat letos taky dostane. Mm ze vaech velkou radost a moc se mi lb, jak atHtka Hessinka s Duffem dala. <br> ste n i z toho dovodu, pYedevam vaak proto, ~e se mi ozvalo nezvisle na sob nkolik mn blzkch lid, ~e by si moc pYli od ns atHtko, jsem vae velmi pe liv zv~ila a jeliko~ se Hesska vrtila k hrn po 6 mscch, rozhodla jsem se, ~e pokud bude hrat zase po pol roce, tedy cca v noru, budou u ns atHtka. Tentokrt prav Maureht od A do Z. Vce o naaich plnech v sekci Plnovan atHata.<br> Jak u~ je zvykem, nemm jen dobr zprvy. Bohu~el v lednu umYela Aimeenka, v srpnu Elinka a tak u~ nm z A vrhu zostv jen Lilynka. T~ko se mi s tm srovnv, s ka~dm atHtkem jakoby mi odeael kousek Hty i Safinky. Nen to lehk pYijmout pro mn, nato~pak pro majitele, ale jsem aeastn, ~e se vtaina do~ila krsnho vku jako jejich rodi e. A jak je Lilynka ve skoro 13 upr, je vidt na vodn fotce :o).<br> <b>27.8.2019</b> - jedna z poslednch Extra aktualizac....<br> <b>20.8.2019</b> - dnes mi pYiala krsn sms od Evy - i Maurinka naala svoji budouc rodinu a co vc, bude to opravdu i nadle Maurinka. Jsem dojat a moc dkuji.<br> <b>17.8.2019</b> - hlsm se dnes jeat jednou a sdluji, mise span dokon ena - postoje jsou nafocen, odkaz najdete v den ku. Vc si s tm jeat pohraju a~ z domcho PC. Navc mme snad dala dobrou zprvu (hlavn pro moji rodinu :o))- Ro~enka je zYejm rezervovan.<br> <b>17.8.2019</b> - prob~n aktualizuji atHtkov den ek, pYidala jsem spoustu fotek z poslednch dn - vce najdete v sekci plnovan atHata.<br> <b>14.8.2019</b> - hlsme se stle z Nedachlebic, u atHtek as utk tak rychle. Dala z~itky najdete v den ku.<br> <b>11.8.2019</b> - omlouvm se za dlouhou neaktualizaci. Dnes jsem pYidala njak povdn a taky hodn fotek, tak snad mi to odpustte :). Jsem te tden u atHtek, tak jeat ur it njak aktualizace v probhu tdne bude.<br> <b>1.8.2019</b> - byla jsem trochu zdrban za posledn aktualizaci. Ale i to je chovatelsk ~ivot, pYesto~e o tto smutn strnce hovoY jen mlo chovatelo, snad aby si neodradili zjemce o atHtka. Ale k ~ivotu to patY, nepYijde mi fr to "zatajovat" ani kvoli majitelom, kteY se mus se smrt jejich flatka vyrovnat. Ale slibuji (dobYe, spa doufm a vYm), ~e dalach x aktualizac bude jen pozitivnch a krsnch, prost o Otesncch a jejich mamince. Dnean aktualizace atHtkovho den ku snad takov je. Psala jsem ji z hloubi svho srdce a doufm, ~e toho NKOHO, pro koho jsem to pYedevam psala, oslov. Kdo mn zn, v, ~e to tak prost myslm a ctm.<br> <b>30.7.2019</b> - dnes smutn aktualizace. Ob as tu na strnky zapomenu napsat, kdy~ nm odejde nkdo z odchovo - je to te vc ne~ aktuln, pustila jsem se tedy do toho. A tak te pYes slzy pau, ~e jsem zaktualizovala vaechny naae odchovy, kteY tu s nmi ji~ nejsou - z vrhu A Mailinku, z vrhu B Edka, Jul u a Berrynku - ta odeala 22.7.2019, ne ekan a pomrn rychle od sv milujc rodiny, a bohu~el znovu musm napsat, ~e vinkem byly ndory na vnitYnch orgnech. Nezbv ne~ si znovu a zase pYt, aby to bylo nadlouho naposled, co musm oznamovat takto smutn udlosti. PYla bych si to ne kvoli sob, ale pYedevam a hlavn kvoli majitelom, jeliko~ pak po tch pejscch za duhovm mostem zostv v srdcch obrovsk dra. A naae odchovy si umly zskat nejen vlastn rodinu, Berrynka, Vincent a dala byli obdivovan a milovan v airokm okol a to je pak ztrta o to vta.<br>O atHtkch zase jindy, a~ bude nlada, dneska by mi to asi pln nealo.<br> <b>21.7.2019</b> - zaktualizovala jsem atHtkov den ek, pYidala pr fotek a snad ztra jeat pYidm dala materil ke kochn :o). <br> <b>10.7.2019</b> - v era jsme pomrn ne ekan brzy pYivtali na svt dlouho o ekvn Extra atHtka. A jeliko~ na tomto vrhu je vaechno opravdu extra, jde tentokrt o mlopo etn vrh, 3 holky a jeden kluk se ale ta bje nmu zdrav a i kdy~ jich je mH, jist si s nimi u~ijeme spoustu legrace. Podrobnosti v den ku Extra vrhu.<br> <b>13.6.2019</b> - sna~m se ka~dch pr dn pYidvat novinky do thotenskho den ku, tak se nezapomeHte ob as juknout :o).<br> <b>7.6.2019</b> - v era jsme byli na utz a potvrdilo se, co jsme ji~ nkolik dn tuaili. Hessinka ek atHtka! A tak nastal as znovu za t vst thotensk den ek.... A kone n jsem se hecla a vytvoYila jsem atHtkom i rodokmen. Vae najdete v odkazu Plnovan atHata.<br> <b>18.5.2019</b> - v minulch dnech to u ns opravdu bylo vesel. Jeliko~ to nealo jinak vymyslet a udlat, byl na pr dn ubytovn Duff pYmo u ns doma. Bylo to nro n, jeliko~ jsme Hessinku i Duffa museli od sebe oddlovat. Ale byla to ~asn mo~nost poznat Duffa zevrubn, a j jsem za tuto mo~nost hrozn rda. Jsem si jist, ~e jsme nemohli vybrat lp. Duff je toti~ skvlm pYedstavitelem plemene. Vesel, sebevdom a lehce ovladateln pes, bez problmo fungujc i s hravou fenkou za zdy. O to vc se na atHtka tam! Jasno bude okolo 6/6, kdy pojdeme na ultrazvuk.<br> <b>29.4.2019</b> - miluju fene ky se smyslem pro humor. Hessinka hr. Minul tden jsem vyhrla konkurz a zskala prci, Ev se nehodilo mt atHtka po cel lto - tak jsme ob byly rdy, ~e Hessinka bude hrat tYeba a~ v tom ervenci.... nu co~, bude legrace. Kryt vychz okolo 10/5, porod atHtek nkdy okolo Hessin inch narozek, tedy okolo 10/7 a odbr atnko za tkem zY. Bude to vrh E(xtra), tak se nemo~eme divit, ~e nm to Hesska chce extra zpYjemnit :o). AspoH ~e to kryt stihneme pYed mm nstupem do prce! O probhu budeme samozYejm informovat, tak nm prosm dr~te psti.<br> <b>10.4.2019</b> - dne 31.3.2019 se v CHS ze Zlnskch strn narodila dala Htina pravnou ata - tentokrt 5 kluko a 3 hol i ky. Vce informac najdete pYmo na strnkch <a href="https://www.ze-zlinskych-strani.eu/"><u><b>ze Zlnskch strn</u></b></a>. NkteY chlape ci jsou jeat voln. Pokud hledte flatho kamarda, mohu tato atHtka z celho srdce doporu it. Jako ostatn v~dy, i nyn plat, ~e nikdy nedoporu uji vrh, kde bych si sama atHtko nevybrala.<br> <b>4.3.2019</b> - u~ zase aktualizace kvoli smutn udlosti. Bohu~el naae odchovy strnou a umraj - tentokrt se pne kov museli ne ekan rychle rozlou it s Mailinkou (Abby Maila Maurehata). 22.2.2019 musela podstoupit akutn operaci kvoli bYian dutin pln krve a po otevYen se zjistilo, ~e m nkolik ndoro a ztratila pYlia mnoho krve, lkaYi ji tedy ani neprobouzeli. Z vrhu B utekla v minulch dnech doslova hrobnkovi z lopaty Delphinka (Babby Delphi Maurehata) - ta musela bt kvoli akutnmu zntu dlohy kastrovna a nkolik dn hospitalizovna na klinice, kvoli soub~nmu akutnmu selhn imunity. Naatst Del svoj boj vyhrla, tak doufm, ~e bude svm pne kom dlat radost jeat dlouho a dlouho.<br>Mm i novinky pYmo od ns a z CHS ze Zlnskch strn - Sunnynky od Evy byla na konci ledna nakryta, 22/2 byla bYezost potvrzena a Sunny o ekv na konci bYezna po etn vrh. Naae Hessinka stle nehrala, pYesto~e mla za t u~ v lednu. Stle vce to tedy vypad (pokud jeat pr dn po k), ~e budeme krt u~ te na jaYe. Hned jak bude nco novho, objev se to tady. Nicmn u~ se za nme troaku tait. Za dva dny jdeme jeat na vyaetYen o , ae to mme komplet a mo~eme u~ pomalinku hrn vyhl~et. Na konci bYezna jdeme na kontrolu s Tnou, ale kontroly se moc nebojme, Tna je naprosto v pohod, zdrav, aeastn.... tak vaichni vYme, ~e jsme toho straaka zahnali!<br> <b>24.1.2019</b> - dnes je to 11 let, co se u Hto vyklubal na svt na prvn vrh. 4 hol i ky - Aimee, Lilynka, Elinka a Mailinka - slav se svmi majiteli, zbytek u~ bohu~el bh za duhovm mostem. PYesto myslm, ~e je to hezk, mt jeat polovinu atHtek v poYdku i v tomto vku. K~ by vm zdrav slou~ilo jeat dlouho, nic vc si nepYeju! Je taky na ase aktualizovat informace o atHtkch, Hessinka bude mt vrh na podzim 2019, 4 atHtka mme ji~ zadna, prosm proto pYedevam njak tich pozorovatele, pokud bye jen uva~ujete o atHtku od ns, ozvte se nm v as. Jinak se v plnech nic nemn, na jaYe bychom jeat chtli zvldnout njakou vstavu a slo~it podzimky, uvidme, jak se to podaY realizovat. A ani tentokrt se nevyhneneme smutnjam novinkm - bohu~el Tna na podzim byla na operaci, diagnza hemangiosarkom ns srazila na kolena, ale zatm se spolhme na pYrodn l bu a Tnka se dr~, zd se, ~e i lepa, co~ je s touto diagnzou malm zzrakem. Tak nm dr~te psti, ae bojujeme co nejdle. <br> <b>26.8.2018</b> - od posledn aktualizace u~ zase ubhl skoro rok a to mne moc mrz. Ne ~e by se nic nedlo. Dje. Bohu~el asto smutnho. Tak~e za nu tmi smutnmi zprvami. Naae odchovan atHtka strnou a postupn bohu~el odchzej. 25.12.2017 umYela Abby Mea Maurehata, 1.5.2017 umYela Babby Luka Maurehata a bohu~el 22.8.2018, skoro na rok pYesn, co odeael braka Muddy, opustil tento svt naprosto ne ekan Abby Vincent Maurehata. Z prvnho vrhu u~ mme za duhovm mostem polovinu atHtek. T~ko to nesu, trpm s majiteli a hrozn m to mrz. Smrt k ~ivotu neodmysliteln patY, sna~m se to tak brt, ale jsou to prost moje ps dti.<br> Aby bylo tak pro  se radovat v tom naaem pozastavenm chovatelskm ~ivot, m dl vce s Hessinkou smYujeme k uchovnn. U~ jsme opravdu blzko. Na jaYe jsme dlali rentgeny s vsledkem DKK 0/0, DLK 0/0 a PL 0/0, tak~e super! U~ na podzim (zapomnla jsem to loni zmnit) Hessinka splnila OVVR v I. cen, s plnm po tem bodo (ale bohu~el bez zvYe), a v era jsme byly poprv spolu na vstav v Mlad Boleslavi a Hessinka dopadla prost senza n. V hodn nabit tYd otevYen si vybhala V2, res. CAC a nakonec i res. CACIB! Udlala mi radost, holka aikovn. A na tto vstav jsme ji i seznmili s jejm budoucm ~enichem. A proto~e mise atHtka se bl~, uveYejHuji kone n informace k prvnm Hessin inm potomkom. Vae v sekci Plnovan atHata.<br> <b>30.11.2017</b> - troaku se zpo~dnm, ale s o to vta radost informuji, ~e letos je to rok Htinch pravnou at. Dne 5.11.2017 se narodilo v CHS ze Zlnskch strn 9 hol i ek a 2 klu ci ze spojen Black Sunny ze Zlnskch strn (Htina vnu ka) a Susedalens Remington Sendero. Jeat jsou 2, mo~n 3 hol i ky voln, tak nevhejte, odbr na konci roku, skoro k Je~aku!<br> <b>24.8.2017</b> - dnes bohu~el velmi smutn aktualizace. Dnes dopoledne dotlouklo srd ko Muddyho (Abby Muddy Maurehata). Do~il se necelch deseti let, bohu~el ho dostihl podobn osud jako naai Htu (ndor na slezin, plicch, plus mo~n leukmie..). Odeael tak pes, kter mnoha lidem rozdval radost, jeliko~ byl pejskem takzvan putovnm. A vm, ~e dnes mnoho lid jeho smrt oplakv. Odpo vej v pokoji Muddynku. Ob s Bohdanou jsme si nechali z tohoto vrhu atn (ona za kryt Vincentem) a tak snad je to tak spravedliv, ~e nejdYv odealy prv ta naae atHata. Ale pro  to muselo bt takhle brzy...<br> <b>15.8.2017</b> - Hessinka nm za ten rok vyrostla v milou a aikovnou flati ku, piln se pYipravuje na zkouaky i na vstavy (ty ale asi zvldneme a~ pYat rok). Naae dvounoh sme ka se rozrostla, tak~e te jsou u ns sly vyrovnan. 2 dospl, 2 dti a 2 fene ky. Ob as je to docela mazec, ale u~vme si to. To je z novinek pYmo u Hto asi vae. Ale jeliko~ se pYed pr dny narodila Htina pravnou ata, zaktualizovala jsem sekci o atHtkch.<br> <b>1.10.2016</b> - probhla opravdu rozshl aktualizace :o). Ale prvn radostn novina - na za tku zY jsme si pYivezli novou flat hol i ku, Hessinku. To aby nm nebylo smutno. Tnka je z n nadaen, Kja miluje ji komandovat a Hessince se to lb, dovd spolu jak dv atHtka a ns oba ta pozorovat tenhle mumraj. Hessinka je u enliv, vesel, ak n hol i ka a zapadla do naa rodiny, jakoby tu s nmi byla odjak~iva. Vc o Hessince najdete v jej sekci, stejn tak jsme aktualizovali a pYesunuli sekci o Ht, dle proala aktualizac sekce O ns, Plnovan atHata, Tica a Tna. Mo~n jeat dala, ale j si to po tch tYech hodinch strvench u PC v~n nepamatuji :o). Vaak se kouknte.<br> <b>9.6.2016</b> - 16.5.2016 odeala naae prvn, jedine n a osudov Hta za Safinkou. Jsem j vd n za mnoh. Za velkou spoustu krsnch z~itko, a ~e jich za tch 12 let bylo! Za mnoh poprv, co jsem dky n mohla za~t (prvn pes, prvn zkouaka, prvn odchov, prvn vstava...). Za mnoh pYtelstv, kter by bez n nevznikla. Koneckonco i za pYezdvku, v~dye kolik lid mne dodnes m zafixovno pod Htovou.... Dky Heulko za vae. V mm srdci budea ~t nav~dy.<br> <b>3.5.2016</b> - zYejm se k aktualizaci astji jak jednou ro n nedostanu. Tak tedy shrnut toho, co jsme od posledn aktualizace pro~ili. PYedevam vaichni naai pejsci, i ti odchovan, dlaj nm i svm pne kom radost. Trochu komplikovanja je to jen s Htou, tu u~ zdrav zlob vce, k siln artrze se bohu~el jeat pYidal ndor na slezin, co~ je pro ns velmi erstv informace. Prognzy jsou nijak, tyto ndory mohou bt dlouhou dobu v klidu a pak se bhem pr hodin ned nic dlat. Operovat vzhledem k vku ur it nebudeme a uvidme, kolik asu nm jeat zbv..... Tna i Tica jsou oproti tomu v poYdku, vesel a hrav jako atHtka. Kjulka jim k tomu pkn sekunduje. Taili jsme se letos na atHtka znovu po Htin vnu cce v CHS Belagrace, bohu~el Belinka ji~ podruh nezabYezla a s ohledem na jej frekvenci hrn - toti~ jednou ro n - se asi musme smYit s tm, ~e po n potomstvo svt neobohat. Moc mne to mrz. Jeliko~ bylo v sekci Plnovan atHata docela neaktuln info, zaktualizovala jsem podle svho nejlepaho vdom a svdom tipy na atHtka v nejbli~a dob. A to by asi pro dneaek bylo vae. PYiznm se, ~e tuam, ~e nsledujc aktualizace nebude za rok, ale mnohem dYve.... Ale snad jeat je pYed nmi njak as s Htou.<br> <b>16.7.2015</b> - stydm se. Na strnky myslm, ale donutit se k aktualizaci je prost nro n. Za toho pol roku, co sem zase nepYibyla ani Ydka, jsme oslavili Htiny 11. narozeniny, Htin syn Bubble z druhho vrhu zskal titul vstavnho aampiona (je to prvn aampk v naa CHS, o to vc dkujeme majitelom za vynikajc prezentaci), na vstavch as od asu vl i Htina vnou ata z CHS ze Zlnskch strn a co m obzvlat ta, Htina vnu ka Anabela ze Zlnskch strn zskala na Lesnch zkouakch svoj dala CACT. Chyb j u~ jen jeden k pracovnmu aampionovi a my s naptm o ekvme, kde to cinkne ;). Ps ~ivot u Hto je tedy povtainou radostn, ale i s njakou tou smutnou a bolestnou ztrtou jsme se museli srovnat. 1.3.2015 odeael za duhov most Vinsek (Abby Inpersona), Htin prvn man~el a tatnek naa Safinky. Ve vku nedo~itch 13 let by se chtlo Yct, ~e ml krsn a dlouh ~ivot, ale z pohledu majitele je to t~k Yct sbohem i v tomto po~ehnanm vku. Jen je snad o malinko leh  se s tm srovnvat. Bohdi, jsme v myalenkch asto s tebou! M tedy ale v tto souvislosti "ta" fakt, ~e rodi e naaeho prvnho vrhu se do~ili vysokho vku (pYedevam s ohledem na "b~n" vk do~it u flato). Hta navc je stle jeat v dobr kondici a snad ns tu jeat bude tat dlouho a dlouho. Vaechna atHata (samozYejm krom Safinky) se v lednu do~ila sedmi let a j pevn vYm, ~e po svch rodi ch dlouhovkost zdd a budou tu tYeba i jeat jednou tolik. Nejen s odchodem Vnska jsme se ale museli smYit. Odeala i Htina nejlepa kmoaka Rhodynka a Htin kamard z mld Cid.... Naai milovan senioYi pomalu odchzej... Ale vzpomnky nm nikdo nevezme!<br> V sekci Plnovan atHata jsme aktualizovala inzerty na atHata naaich pYtel, jeliko~ na Slovensku se narodila atHtka, kter si prezentaci zaslou~ snad nejvc! Tak pokud hledta flatho kmoae, nezapomeHte mrknout. <br><br> <b>8.2.2015</b> - v era jsme vzpomnli na Safinku, pYed tYemi lety jsme se s n museli rozlou it. Smutek ns nikdy nepYejde, hol i ko naae. Belinka bohu~el nezabYezla, tak jsme aktualizovali sekci Plnovan atHata, kde nov najdete inzerty na atHtka naaich pYtel z jinch chovatelskch stanic.<br><br> <b>31.1.2015</b> - aktualizovna sekce Plnovan atHata, kde kone n pYibyl inzert na o ekvan atHtka po vnu ce naa Hty.<br><br> <b>24.11.2014</b> - pYspvek dnes bude obshl, ono taky po vce jak pol roce aby nebyl :o).<br><br> Za neme tmi dobrmi zprvami. Tnka si na vstav v Ostrav dne 12.4.2014 vybhala svoj prvn CAC, na klubovce v Oslavanech 21.9.2014 dostala ve velk konkurenci vbornou. Na tto vstav ovaem slavily velk spchy Htiny vnou ata, jeliko~ Barnie ze Zlnskch strn byl v obrovsk konkurenci v tYd mladch 2. nejlepa pes a dostal znmku V2. Jeat lpe si vedly jeho sestri ka Bonnie a Black Sunny, kter ob vyhrly svoji tYdu, Sunny pracovn a zskala CAC, Bonnie vyhrla v mladch a zskala svoj prvn CAJC. Dala Htina vnu ka Anabela ze Zlnskch strn si vede vborn na poli pracovnm a u~ j chyb posledn CACT na aampiona prce. T~ slo~ila canisterapeutick zkouaky. Babby Bubble Maurehata letos slo~il podzimn zkouaky a vyhrl t~ CAC na vstav, pokud se nepletu ;). No lovm to z pamti, fakt se stydm. Jeat t~ pro info, ob naae holky (Tica i Tna) jsou uchovnn, pYesto~e jim to zYejm k ni emu nebude, viz n~e.<br><br> Ovaem nemme za sebou jen spchy, tentokrt se musme svYit i s tm, co ns trp. PYedevam Babby Chilli m za sebou opravdu apatn rok, v lt mu byla odstranna bulka a bohu~el se ukzala jako ndorov (naatst prognza je dobr), nicmn pYed pr dny mu byla diagnostikovna epilepsie, Chillda bude muset brt do~ivotn lky a j jen hrozn doufm, ~e bude bez zchvato a ~e u~ Janku nebude trpit. Tolik bych si pYla, aby naae atnda nosila svm pne kom jen radost, ale bohu~el neumm to zaYdit. A jeliko~ to neumm a njak se mi nedaY se s tm smYit, dospla jsem i kone n k rozhodnut, co s naa chovatelskou stanici bude do budoucnosti. Tuto informaci u~ ale najdete na strnce Plnovan atHata, ae je to tu aspoH trochu pYehledn. Jeat posledn smutn informace, na podzim podlehl torzi ~aludku Desperado Beauty from Czech, tatnek Babbko. Odpo vej v pokoji, Desi, a pokud ses potkal se Saf ou, doufm, ~e tam spolu Ydte jako tehd tady spolu.<br><br> Zakon it bych ale chtla aspoH trochu pozitivn, Heula s pomalu jedencti kY~ky na krku se m stle s ohledem na vk vborn, musme j u~ trochu regulovat pohyb, proto~e u~ pYece jen kosti trochu zlob, ale to se d v tomto vku ekat. Snad v noru spolu tu jedenctku oslavme!<br><br> <b>20.3.2014</b> - na aktualizaci strnek posledn dobou nebyl as. Ale dovod mme jeden obzvlat dobr - dne 3.12.2013 se nm narodila mal pejskaYka Karolnka. }ivot se nm od t doby obrtil naruby, to  se prakticky jen kolem n, ale je to krsn obdob. Nejen dttem ale ~ijeme. 27.10.2013 oslavila sv druh narozeniny Tnka a tak splnila vae pro uchovnn (jen poslat ty papry zatm nebyl as). 13.2.2014 oslavila naae Hta v plnm zdrav sv dest narozeniny. Jsme aeastn, ~e tu s nmi jeat je a moc si pYejeme, ae je tu jeat dlouho! 15.3.2014 tak oslavila sv narozeniny Tica, ta je oslavila po svm, tedy hrnm :o). Vae nejlepa naae holky! Vzpomenuli jsme tak smutn vro , 7.2.2014 to bylo dva roky, co jsme se museli rozlou it se Safinkou. Ono by se Yeklo, ~e u~ je to dost dlouho a asi u~ to pYebolelo, ale vYte mi, to nepYebol nikdy.... Jeliko~ se tak pYibl~ilo rozhodnut ohledn dalach Maurehtch atnko, aktualizovala jsem sekci Plnovan atHata.<br> <b>1.10.2013</b> - Babby Tica Maurehata - DKK 1/1, DLK 0/0, LP 0/0!!! RTG jsme dlali ve 3,5 letech, a za tch 3,5 let se Tica nco naltala, tak~e jsme aeastn, ~e jej klouby jsou ok. Tica je ji~ aestm Htinm potomkem, kter m vyhodnocen klouby (prvn s jedni kami, ostatn jsou nulkov ;)) a ptm potomkem Hty, kter splnil vaechny podmnky pro uchovnn!<br> <b>26.9.2013</b> - poslednch pr dn bylo pkn hektickch. Nejprve jsme v sobotu 21.9. absolvovali s Tnou a Ticou klubovou vstavu v Oslavanech. Ob holky si odnesly VD - u Ticy vme, ~e nen ten sprvn show typ, a rozhodn nen typem pro anglickou rozhod . Tna, pYesto~e je to poveden fenka, byla v sobotu absolutn vylnan a nepYedvedla se v pohybu (pYitom ho m tak skvl!) a vaechno je vina pani ky :(. Tnku krsn prezentovala naae kamardka `rka Kroupov, bohu~el j jsem si stoupla pYlia blzko kruhu a pYi bhu m Tnka zmer ila, chtla za mnou a bhat pYestala. Tak~e zaslou~en VD, ale posudek moc pkn. Dky `ri za pYedveden, j myslm, ~e si to klidn mo~ete s Tni kou zopakovat nkdy a nkde, slibuju, ~e se schovm! :). Po vstav jsme jeli na nvatvu do Zlna za Vincentem (tatnkem A vrhu) a Muddym (Htinm synem z A vrhu) - viz titulka naaich strnek. Vinskovi je u~ je 11,5 roku a tak u~ to se zdravm nen to nejlepa, ale nvatva holek mu udlala evidentn radost. Muddy je stle skvl hrav kluk a j jsem tolik rda, ~e jsme oba mohli vidt. V ter jsme s Ticou jeli na rentgeny, jeliko~ jsou to posledn, co chyb k uchovnn. V nsledujcch dnech i pr tdnech se dozvme, zda bude vae ok. Co se t e Ti inch atHtek, je to stle otevYen zle~itost - krycho pejska mme vybranho, ale nebudeme nic zvYejHovat, pokud bychom se rozhodli nakonec nekrt. Stle je to 50:50, a rozhodnut padne asi a~ na za tku roku 2014, pYi em~ atnda by byla k odbru cca v srpnu 2014. PYpadn zjemce ale ur it prosme o kontakt e-mailem, ae o vs vme - i to mo~e hrt roli, zda krt i nikoliv :o).<br> <b>1.9.2013</b> - mme zase krsn novinky - 17.8.2013 si Babby Bubble s pani kou vybhal na vstav v Bratislav V1 CAC, res. CACIB, m~ se Bubble stv ekatelem vstavnho aampiona SK. Moc a moc gratuluju a dr~m psti na dala vtzstv! A aby tch krsnch zprv nebylo mlo, dostala se ke mn dnes erstv informace, ~e Htina vnu ka Anabela ze Zlnskch strn se moc hezky prezentovala na poli pracovnm, absolvovala dnes SZVP v I. cen s titulem res. CACT! Takt~ moc gratuluju a babi ka Hta je na svou aikovnou vnu ku moc pyan! Jsem aeastn, ~e pracovn nadaen obou rodi o A atHtek se projevuje dl.<br> <b>29.7.2013</b> - v era jsme s Tnkou a Ticou absolvovali pekeln rozplenou vstavu v Brn - }ebtn. Hlsili jsme proto, aby byly ob holky zmYeny, co~ se podaYilo :o) - jako tYeani ku na dortu Tica vyhrla krajskho vtze, co~ ns ta, jeliko~ prokzala, ~e je schopn se hbat i v tom otYesnm vedru (o nic jinho toti~ skoro nealo, pYedvst se v tomto po as hezky bylo nad sly skoro vaech pejsko, co se vstavy astnili). Tna dostala znmku V2 a tm splnila vaechny podmnky pro uchovnn. Aktualizovala jsem sekci vstav u obou holek a tak podrobn texty na profilu u ka~d z nich. Zatmco mlaoaky nm vcemn dlaj jen radost, Heulka nm v ervnu a ervenci pYidlala pr vrsek na ele, jeliko~ za ala kulhat na pYedn nohu a pYesto, ~e jsme ji dr~eli v klidu, se kulhn spa nelepailo. PYed 14 dny jsme tedy ali na rentgen a vzhledem k jejmu vku jsme se u~ trochu obvali vsledko - naatst se ale jednalo jen o znt (k dneanmu dni mo~u Yct, ~e dol en a za nme znovu Heulku zapojovat do aktivnho ~ivota), rentgen ukzal, ~e lokty m na svoj vk krsn a opotYebovan odpovdajcm zposobem (spa i malinko mn, ne~ by se dalo ekat). Doufm, ~e u~ ns tedy ekaj jen hezk dny bez kulhn a pYesto~e Heulku u~ troaku aetYit budeme, nemo~eme ji z aktivnho ~ivota vyYadit - stle je velmi aktivn a ~ivot jen na gau i nen nic pro naai vitln babi ku :).<br> <b>14.7.2013</b> - mme dobr zprvy - Tnka podstoupila v ervnu rentgeny na vyhodnocen dysplzie ky l, lokto a tak vyaetYen na luxaci patelly - vae je negativn. K uchovnn Tnky nm ji~ chyb jen jedna vstava, pYihlaen u~ mme dv, tak~e jeat letos bude naae Tna chovn fenka. `tnky pYesto neplnujeme dYve ne~ j budou 3 roky, spae jeat pozdji a tak je bude mt pouze tehdy, pokud si budeme moci z jejho vrhu nechat atHtko. Uvidme, zda budoucnost pYinese pokra ovn Maurehtho rodu...<br> <b>20.6.2013</b> - Dne 17.6.2013 se v chovatelsk stanici Loyal Soul narodilo 10 flatch atHtek (4 kluknci a 6 hol i ek). Jsem tak aeastn, ~e vae probhlo v poYdku, po naaem loHskm tragickm z~itku to prost vc pro~vm, i kdy~ je to "jen" fenka od kamardo. Pokud by nkdo uva~oval o atHtku, velice doporu uju tyto prcky - nejen ~e oba rodi e jsou vedeni pracovn i vstavn a jsou velmi span, ale pYedevam maj oba krsn povahy - a to ocen lovk denn. `tHtka budou odchovna doma v rodinnm kruhu, se va p  a lskou. Voln jsou zatm kluci i hol i ky. <a href="http://www.loyalsoul.cz" target=blank><b><u>Vce informac najdete zde.</u></b></a><br> <b>30.5.2013</b> - 11.5.2013 se v chovatelsk stanice ze Zlnskch strn narodilo 11 atHtek ze spojen Abby Aimee Maurehata a Almanza Living Legend. Jeden chlape ek byl bohu~el slab a tak pYe~il bohu~el jen pr dn, ale ostatn atHtka se maj dobYe. Kone n skre je vyrovnan - 5 holek a 5 kluko, 2 chlape ci jsou jeat voln! Vce informac k tomuto vrhu, dky ktermu se Hta stala znovu babi kou, najdete v sekci Plnovan atHata. Dala novinkou te u~ pYmo od ns je, ~e 20/6 jdeme s Tnkou na rentgeny, tak nm prosm dr~te tlapky, ae to dobYe dopadne :o).<br> <b>31.3.2013</b> - v era na mezinrodn vstav v eskch Budjovicch si vybhala naae Tnuaka vtzstv v siln obsazen tYd mladch (celkem 10 fen) a zskala ocenn V1 CAJC a krsn posudek (viz Tnina osobn strnka). Jeliko~ jsme s Tni kou nemohli jet my, vzala si ji na starost Btka Vrublov a holky to spolu zvldly skvle. Dky moc a jsme na tu naai holku moc moc pyan. I proto, ~e ji Btka chvlila, ~e je aikovn i mimo vstavn ring. pln se dmeme pchou :o). Na vstav se prezentovala i Htina vnu ka Anabela ze Zlnskch strn a ve stejn tYd mladch dostala znmku VD.<br> <b>24.3.2013</b> - probhla aktualizace v sekci Plnovan atHtka<br> <b>22.3.2013</b> - dne 15.3.2013 oslavila naae Babby atHtka u~ 3. narozeniny. Vaem jsme pYli e-mailem a na facebooku a tak jsme na strnky tak trochu zapomnli. SamozYejm pYejeme vaem naaim dtem hlavn zdrav ko, plnou misku, dostatek aporto a hodn pne ky ;). Taky se zpo~dnm informujeme, ~e ji~ v prosinci se Babby Bubble z astnil FTR a te v bYeznu byl na vstav, kde zskal krsn ocenn V2, res. CAC. Vae jsem mu doplnila na jeho osobn strnku do vrhu B. Dkujeme pne kom za krsnou prezentaci naa stanice a hlavn za pknou prezentaci pracovnho flatka na Slovensku, stle jich je tam velk nedostatek.<br> <b>13.2.2013</b> - Je to u~ 9 let, co se v Tvaro~n u Filipo narodilo 13 flatch atHtek. Z nich to nejkrsnja a nejdole~itja pro ns se narodilo z tchto 13 atnko jako pln posledn, tedy tYinct - nejmena fene ka. Dostala jmno Hta (hogofogo jmnem tedy Hessi z Kroukart) a zmnila nm cel ~ivot! PYejeme Ht i ostatnm sourozencom, kteY jsou jeat tady s nmi, vae nejlepa a hodn zdrav, to je te potYeba nejvc! Ae jste tu s nmi jeat dlouho. A poslme alespoH tichou vzpomnku do psho nebe - brakov Henry a Horacio se tchto narozenin u~ bohu~el nedo~ili. O nkterch sourozencch zase u~ dlouho nemm zprvy, ale snad jsou vaichni v poYdku.<br> <b>6.2.2013</b> - Za pr chvil to bude pYesn rok, kdy jsme se Safinkou za ali bojovat posledn a marn boj. I po roce je to stejn bolestn, i po roce jsou vzpomnky tak ~iv, ~e se mi o tom t~ko pae, ale Safinka si vzpomnku zaslou~. <br>Jednu vc ale potYebuji napsat jeat vc ne~ vzpomnku, chci to napsat u~ dlouho, a~ te to ale pojde. <br> Spousta lid v probhu celho roku svalovala vinu na veterinYe, pokud jsme se bavili o smrti Safinky. Nkomu jsem se to sna~ila vymluvit, postupn u~ jsem to ani nikomu nevymlouvala, ale ani nepotvrzovala. Fakt je ten, ~e chybu jsem udlala j, ale zptky to nevezmu. Kdy~ Safinka dlouho nerodila, volala jsem vetovi, jestli je to ok nebo co mme dlat. Probralli jsme to spolu zprava zleva, a shodli jsme se, ~e porod je naprosto normln fyzioligick vc a vtaina fen to zvldne v pohod a ~e jestli jeat nechtj atnkov ven, je to prost jejich volba a je k tomu dovod. }e pYroda v, co dl. Nabdnul mi ale taky, ~e mo~eme pYijet, a ~e mo~eme vae v bYaku zkontrolovat pYes utz. Jen~e to jsem odmtla, jeliko~ Safinka vobec veterinu nemusela a tak jsem ji nechtla stresovat. A navc jsem si myslela, ~e by ns tYeba nutil do csaYe a ~e csaYi se chci vyhnout, pokud to nebude nutn. Kdybych vdla, ~e stres na veterin a csaY je to nejmena, co ns mo~e potkat! Tohle si vy tm dodnes, nemine den, abych na Safinku nevzpomnala, nemine den, abych se tm netrpila. Nepau to ale vobec kvoli soucitu, jen jsem chtla napsat vc k tomu veterinYi, jeliko~ od za tku a~ do konce dlal, co bylo v jeho silch, prakticky v~dy v noci, konzultoval to i s man~elkou humnn lkaYkou a opravdu mu to nebylo jedno. A m hrozn mrz, jak spousta z mch kamardo a znmch na nho nahl~ - a pYitom by takhle mlo mluvit o mn. <br> Safinko, brou ku, mrz m to. V mm srdci zostala obrovsk przdn dra a nejen v mm. Odpo vej v pokoji. <br> <b>23.1.2013</b> - Za pr hodin to bude 5 let, co pYialo na svt osm malch ernch uzl ko, prvn atHtka v naa chovatelsk stanici. Tak jako v~dy jsem odeslala 7 pYn, rozdl je jen v tom, ~e dYvja roky jsem to osm pYn pYedala osobn, a letos mo~u jen vzpomnat. Za n nm te velmi smutn obdob, pln smutnch vyro  a j bych toho chtla tolik napsat, ale nemo~u. Snad jen vzpomeHte s nmi na Safinku! <br>Je to ale tak pYle~itost popYt ostatnm naaim atHtkom z celho srdce vae nejlepa a pYedevam zdrav! Mme vs rdi a jsme moc pyan, ~e se u ns narodila prv takov atHtka. Mo~n jsou nevyrovnan co do vaky, mo~n nejsou aampioni na vstavch. Ale pracovn a povahov jsou to ~asn flatci a maj skvl rodiny (pYesto~e Elinka oklikou :)). A to nen mlo!<br> <b>5.11.2012</b> - povtainou s velkm zpo~dnm zveYejHujeme pr skvlch novinek, pYedevam se tkaj Tnuaky, ale nejen to :). 1. zY slo~ila Tnka OVVR, a to v plnm po tu bodo a na celkovm 4. mst. Pova~uji to za krsn spch vzhledem k tomu, ~e podmnky pro skldn tchto zkladnch zkouaek splnila jen 4 dny pYed konnm zkouaek. Bohu~el se nm nepodaYilo docvi it zvY, tak~e to bylo "jen" tvrt msto, ale i tak jsme pyan a moc spokojen. 30. zY pak za ala naae mal sle na hrat a 27.10.2012 oslavila sv prvn narozeniny. Vaechno nejlepa miminko naae a bu poYd takov, jak jsi, to nm ke atst bude pln sta it :). Dala novinku mme u Abby Vincenta - ten v sobotu 3.11.2012 vybojoval na MVP v Praze znmku V4 v konkurenci 7 pso a splnil tm posledn podmnku chovnosti. Jsme pyan ps rodi ov a moc doufme, ~e po Vinskovi nm doma jednou bude Ydit dceruaka!<br> <b>26.8.2012</b> - v era jsem jeat zapomnla na jednu bje nou novinu - Babby Delphi m DKK 0/0 a DLK 0/0. Dky Kubo a jsme moc rdi!<br> <b>25.8.2012</b> - probhla velk aktualizace u Tnky (pYibyl kone n rodokmen a odkazy na videa, plus nov fotky) a velk aktualizace probhla taky u vrhu B - Babby Bubble jako prvn atn z vrhu B a zroveH jako prvn Htin syn splnil vaechny podmnky a stal se chovnm psem. Je nm proto ct ho majitelom pomoci prezentovat a snad se podaY najt Bubblovi nevstu!<br> <b>13.5.2012</b> - naae stanice m za sebou pr pomrn spanch dn. Vae za al 1. kvtna Babby Bubble, kter na Slovensku slo~il zkouaky OVVR s plnm po tem bodo a zahjil tak vc ne~ krsn svoji pracovn kariru. V ptek 12.5. k tomu pYidal vtzstv ve sv tYd na klubovce, a tm splnil skoro vaechny podmnky k uchovnn. Posledn podmnka RTG je v plnu, tak budeme netrpliv ekat na vsledky. V sobotu 13.5.2012 se z astnila klubov vstavy v Humpolci naae Tnka a tak Babby Delphi. Tnka dostala VN2 a krsn posudek (k pYe ten v Tn in sekci) a Delphi dostala znmku VD4 (vbornou zadala rozhod  jen prvn fence) a dostala tak velmi hezk posudek. Celkov - velk spokojenost! Dkujeme moc pne kom naaich odchovo za skvlou prezentaci naa chovatelsk stanice. Gratulujeme ze srdce k hezkm vsledkom a dl dr~me tlapky, ae se daY! Jsme na vs pyan.<br> <b>29.4.2012</b> - ozvme se po dvou mscch a skoro to vypad, ~e se u ns nic nedje, co~ nen pravda, nicmn njak po poslednch udlostech nen na aktualizaci strnek moc nlada. Tmto se vaem fanouakom omlouvm. Nicmn fotky na <a href="http://maurehata.rajce.idnes.cz" target="blank"><u><b>Maurehtm raj tku</u></b></a> aktualizujeme velice asto, tak se ob as juknte. Tnka nm krsn roste, pYipravujeme se na prvn vstavu za 14 dn do Humpolce, za nme s n pracovat a hlavn si u~vme letoan krsn jaro u vody a v pYrod. Mme se prost hezky. Srd ka se nm pomalu hoj, i kdy~ na Safinku samozYejm nezapomnme a asto nm moc chyb. Ale as opravdu pomh l it i takovou bolest....<br> <b>26.2.2012</b> - nikdo vm nikdy neYekne a neporad, kdy je ten sprvn as poYdit si nov atHtko. My jsme ctili, ~e novou hol i ku pro sebe i pro Heulku musme najt brzy, jinak bychom se snad vaichni utrpili. Od v erejaka jsme u~ zase tyY lenn rodinka, do naa rodiny pYibyla Tnka (vce o ni v jej sekci). Safinku jsme pYesunuli do zvlatn sekce, jeliko~ vYme, ~e nm a hlavn naaim psm holkm bude dlat str~nho andla a doufme, ~e na ns ze psho nebe dohldne.<br> <b>9.2.2012</b> - s obrovskou bolest v srdci oznamujeme, ~e dne 7.2.2012 umYela naae Safinka na poopera n komplikace - masivn krvcen. Stle to njak nemo~eme pobrat. Safinko, vme, ~e te u~ t nic nebol, ale pocitu nespravedlnosti se nikdy pln nezbavme. Nikdy nezapomene a budeme t mt poYd rdi hol i ko!<br> <b>3.2.2012</b> - probhla aktualizace textu v sekci O ns a tak atHtkovch sekc. Safinka se zotavuje na vbornou a dokonce je to stle ta stejn, bezstarostn a mil holka - vc jsme si nepYli a dkujeme za to.<br> <b>28.1.2012</b> - malink Cawala dnes v noci v 1,30 hod prohrla svoj boj a odeala za svmi sourozenci. Nemli jsme se na ni upnat, vdli jsem, ~e se to mo~e stt, ale bol to stejn hrozn. Jedinou radost za posledn dny tedy mme z Hty, kter nm s malinkou pomhala, jeliko~ Safinka ji odmtala a pak ze Safinky, proto~e v era ve er odeznla narkza a Safinka snad bude pln v poYdku.<br> <b>27.1.2012</b> - konec thotenskho <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>pYbhu</b></u></a> naa Safinky.<br> <b>24.1.2012 18:07</b> - po porad s vetem se mme hlavn uklidnit my, lidi kov. Safinka je v pohod, klidn, miminka v bYaku hraj fotblek - nen ~dn dovod k obavm. Prost jen potvrdil to, co jsem tu ji~ psala, kryli jsme moc brzy, Safinka othotnla, ale holt si jeat po kme. Miminka se klidn jeat 2-3 dny mo~ou "dopkat". Jak ovaem my vaichni mme ty 2-3 dny vydr~et, to u~ mi pan doktor neporadil. :o). Vyvolvn porodu i csaY je a~ ta nejposlednja varianta, ke kter se uchlme jen v extrmnm pYpad. Zatm jsme ne pYila ast, ale rozhodn ne extrmn pYpad ;). Chtla bych ale opravdu moc podkovat za to, ~e na ns a na Safinku vaichni tak moc myslte!<br>. <b>24.1.2012</b> - Safince u~ o polnoci klesla teplota na 37 stupHo a stle se tak dr~, ovaem zda to nco znamen, je prozatm ve hvzdch. Pokud atHtka nebudou na svt do dneanho odpoledne a ani se nic nebude tvYit na pYichzejc porod, pojdeme k panu veterinYi se poradit, co a jak dl a spa vylou it njak problm. Stle nen nijak zvlae dovod k obavm, dovod je prost. To, ~e jsme kryli 19. listopadu jeat neznamen, ~e je Safinka od 19. listopadu tak bYez. ZabYeznout mohla a~ o pt, aest dn pozdji, emu~ tak vae nasvd uje. Posledn 3 dny m m dl vta pYznaky bl~cho se porodu tak, jak si je pamatujeme od Hty, jen prost o pr dn pozdji. Tak uvidme, dr~te nm psti, ae vae pYijde pYirozen a tak jak si to naplnovala pYroda a Safinka. Mimochodem dnes Safinka a jej sourozenci slav sv 4. narozeniny a my bychom jim vaem chtli popYt hlavn zdrav, pln misky a hodn pne ky maj vrchovat, to jsem si jist ;). <br> <b>22.1.2012</b> - Safinka neztrc humor ani pYes opravdu obrovsky velk <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>bYako</b></u></a> a sna~ se Vm i nm zkrtit ekn alespoH povdnm. Co naplat, je to Velk afka, bude to podle n, my se mo~em nahlavu stavt ;).<br> <b>21.1.2012</b> - rdi bychom sdlili vaem naaim fanouakom a kamardom a vaem, co ekaj na narozen toho svho atnka, ~e u~ se nco dje, ale Safinka se rozhodla ns jeat napnat. Hned jak se za ne nco dt, bude info na facebooku, sem ho dme ur it s njakm zpo~dnm. Tak kdo chce mt co nej erstvja info, a nem m v kamardech, po~dejte m o pYtelstv :o) (hledejte Dana Jaaov Maurerov). A dkujeme, ~e na ns myslte!<br> <b>20.1.2012</b> - na Htovic front zatm klid. Safinka si z ns dl troaku legraci, ale dlouho u~ j to nevydr~. `tHtka u~ se sna~ dostat ven z bYaka jakoukoli cestou, kdy~ maminka jim v t pYirozen brn :). Tak jeat vydr~te, my u~ jsme taky nervozn!<br> <b>16.1.2012</b> - mrknte na zbrusu novou a aokujc fote ku Safin ina <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>bYaka</b></u></a>. Skoro mi pYijde smvn, nazvat "TO" bYakem :o).<br> <b>14.1.2012</b> - pomalinku jdeme do finle. Safinka ale neztrc humor - kuk do <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>den ku</b></u></a>. Aktualizovali jsme dnes i povdn u Babby Chilliho, jeliko~ nebylo aktuln - Chilli pYed Vnoci zmnil majitele i msto pobytu a tak jsme to museli okomentovat.<br> <b>9.1.2012</b> - pYesto~e tYeba neupozornm tady, najeli jsme u~ na ka~dodenn aktualizace - denn tedy najdete nov <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>povdn nebo fotky nebo oboje :o)</b></u></a> v Saf kov thotenskm den ku.<br> <b>7.1.2012</b> - dneska "jen" dv nov <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>fotky</b></u></a> v Safin in thotenskm den ku.<br> <b>6.1.2012</b> - zhadolog Safinka pYichz s odhalenm zajmavch fakto ve svm <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>dneanm pYspvku</b></u></a>.<br> <b>5.1.2012</b> - pro zvislky :o) dala pYsun novch fotek a povdn v Saf in <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>thuden ku</b></u></a>.<br> <b>3.1.2012</b> - Safinka sdluje svm fanouakom a kamardom dala <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>novinky</b></u></a>!!!<br> <b>1.1.2012</b> - vae nejlepa v novm roce pYej Htovi! Safinka popYla samostatn ve svm <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>den ku</b></u></a> :o).<br> <b>29.12.2011</b> - mrknte do <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>Saoden ku</b></u></a> na nov fotky a nov zapisek.<br> <b>26.12.2011</b> - do <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>den ku thulky</b></u></a> pYibyl dala zpisek a fotky.<br> <b>23.12.2011</b> - vaem naaim kamardom, fanouakom a prost vaem hodnm lidem pYejeme krsn Vnoce a novm roce jen to dobr. V Safin in den ku najdete nov <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>zpisek</b></u></a>.<br> <b>19.12.2011</b> - pYesto~e m Safinka v tomto pYedvno nm shonu nabit program, naala chvilku na <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>aktualizaci</b></u></a> thotenskho den ku :o).<br> <b>13.12.2011</b> - mil kamardi, zjemci o atHtka, fanouakov - s velkm nadaenm oznamujeme, ~e Safinka je thulka. To, co jsme ji~ nkolik dn tuaili, jsme si dnes potvrdili na ultrazvuku. Vidli jsme minimln 5, mo~n ale i 7 atHtek, tak radji po tme, ~e jich bude vc :o). A snad udlme radost vaem fanouakom, co u~ se tak ta - thotensk den ek je <a href="http://hata.wz.cz/denicek_vrh_c.htm" target="blank"><b><u>online</b></u></a>!<br> <b>4.12.2011</b> - v era to bylo 2 tdny a my tajn doufme, ~e Safin ino bYako ukrv pr flatch miminek. Vae vypad dobYe - Safinka pYibr v pase (zatm 3 cm), hodn spink, je na sebe opatrnja, moc si nehraje a m poYd tk velk hlad - ale zatm dostv stle stejn dvky, co~ se j sice moc nelb a stle hladov kouk, ale pYekrmovn je spa na akodu v tto fzi. Okolo 15.12. pojdeme na ultrazvuk, tak~e pak hned budeme informovat. No mo~n u~ dYv, j u~ se tak tam na thotensk den ek :o).<br> <b>20.11.2011</b> - v era jsme byli na vlet v Polsku za Porterem a j se stle nemo~u vzpamatovat z okouzlen. Vdla jsem, ~e si jsou Porter se Safinkou dost podobn, ale tohle jsem v~n ne ekala! Porter je ~asn, krsn a podobn Safince nejen vzhledem, ale i povahou. Pohybuje se stejn jako ona, je mazliv snad jeat vc ne~ ona a dokonce "mluv" stejn jako Saf a (pYi hlazen napY. mru  a vydv vaelijak zvuky)! Nezbv ne~ doufat, ~e jejich vzjemn sympatie nezostane bez nsledko a na konci ledna se u ns narod pr kopi Portera a Safinky :o). U~ te jsem si jist, ~e to budou ~asn flat miminka. Dr~te nm tlapky!<br> <b>7.11.2011</b> - kone n jsme se do kali a Safinka dnes za ala hrat. Na lbnky za Porterem vyrazme koncem pYatho tdne, tak nm dr~te tlapky!<br> <b>12.10.2011</b> - za minul tden se toho stalo tolik, ~e ani nevm, kde za t. Od tvrtka jsme byli v Nedachlebicch u naa kamardky Evy Hromdkov na tboYe zakon enm OVVR. Tentokrt se na prvn retrvY zkouaku chystala Tica s Ro~enkou. ZroveH na tboYe byl i Abby Vincent s pne ky. A jeliko~ Eva je majitelka Abby Aimee, byl to takov mini Maureht sraz. Nakonec ani ne moc mini, dky 11 malm flatkom, kter Aimee porodila v sobotu a kter tak trochu samozYejm patY i do naa rodiny. U porodu jsem mohla bt jako jeden z pomocnko a hrozn jsme si to u~ila, a koliv to bylo chvlemi dramatick. Vce informac, fotky atHtek a kontakt na majitelku Evu najdete na <a href="http://zezlinskychstrani.unas.cz" target="blank"><u>strnkch CHS ze Zlnskch strn</u></a>. A jak dopadly nedln OVVR? Vincent skon il s plnm po tem bodo, nicmn kvoli vku bohu~el nevyhrl, ale i tak je to bje n vsledek a jsem na nj i na pne ky moc pyan. Tica kvoli chyb na aportu z vody skon ila ve druh cen, ale to nevad, holky to dopiluj a oprav :o).<br> <b>2.10.2011</b> - bhem tch pr tdno, kdy se u ns neobjevily ~dn novinky, jsme nezahleli, jen na aktualizace bohu~el as nezbv. Opt to vaem vynahradm, a~ budeme mt C miminka, ka~dodenn aktualizace budou samozYejmost. Tak co se udlo s Maureht sme ce? PYedn oba naai budouc rodi e, Porter i Safinka, absolvovali vyaetYen o  s vsledkem - ist. Tak~e nic nebrn v tom, C atHtka skute n mt. Safinka by mla za t hrat co nevidt. Dle Babby Bubble absolvoval 20.8.2011 vstavu Duodanube v Bratislav s vsledkem VD1 - sice o trochu hora ne~ minule, ale my stejn gratulujeme! Dle novinka star jen pr dno - Abby Vincent absolvoval rentgen ky l a lokto s nulovm vsledkem. Jsme superaeastn, pYeci jen u~ naaim kom budou v lednu 4 roky a o to ns tenhle vsledek ta vc. Dle jsme v lt za ali krmit vta st sme ky syrovm masem a zeleninou. Nemo~eme si to vynachvlit. Vaem, kteY vhaj jako j (trvalo mi to nkolik let :)) to doporu uju. Hta neuvYiteln omldla, je pln energie, Safinka j ob as ani nesth, ob maj tak krsn bl zuby, jako bychom jim je nechali kompletn vymnit. O tom, jak se ta na dlabanec, ani nemusm mluvit. A jeat jednu novinku mme - na za tku Yjna se v CHS ze Zlnskch strn narod Htiny prvn vnou ata - Abby Aimee ek s Gastonem (Almanza Living Legend) svoje prvn atHtka. Moc u~ se na ty krte ky tame! Vce info najdete v odkazu u atHtek.<br> <b>23.7.2011</b> - z astnili jsme se krajsk vstavy v }ebtn, my ist z dovodu toho, ~e jsme potYebovali Safinku pYemYit, ale nakonec takov hezk ohodnocen a posudek nen k zahozen. A ~e jsme obojho dostali dostatek :).<br> <b>Babby Delphi Maurehata</b> - V1, Vtz tYdy mladch<br> <b>Babby Tica Maurehata</b> - V1, Vtz tYdy (mezitYda)<br> <b>Abby Safira Maurehata</b> - V1, Vtz tYdy, Krajsk vtz<br> Na zvre ky jsme po rodinn porad ne ekali, a jeli radji domo za Htou. Mme fakt pkn posudky a vstava byla moc pkn. Aktualizovali jsme tedy vsledky vstav u Safinky i u Ticy, a pYidali jsme naae posudky. V probhu pYatho tdne budeme poslat papry kvoli uchovnn Safinky a pak u~ budeme jen ekat na hrn :).<br> <br><br> </table> </div> </body>